Házirend

A jelen járványügyi helyzet miatt, házirendünk az alábbi pontokkal egészült ki:

- A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják!

- A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt!

- A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges!

- A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos!

- A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni!

- Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében!

- A gyermek és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat!

- Nem üzemelhetnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szaunák, a gőzkamrák, valamint a kapcsolódó létesítmények és a játékelemek sem!

- A kültéri medencékben és a parton, a pihenő területeken is a nem egy háztartásban élő vendégek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező!

- A pénztáraknál, kiszolgáló egységeknél és az öltözőkben a szájmaszk viselése kötelező!

- Jegyvásárlás előtt a kézfertőtlenítés és lázmérés kötelező. Hőemelkedés, láz esetén a Strandfürdő szolgáltatásait nem tudják igénybe venni!

- A figyelmeztető táblákra kiírt rendelkezések betartása mindenkinek kötelező!

- A személyzet utasításait mindenkinek kötelező betartani!

- A fitness terem használatánál, kérjük fokozottan figyeljenek oda, mind a kézfertőtlenítésre, mind pedig a gépek fertőtlenítésére és a távolság betartására! Kötelező a saját törölköző használata, ellenkező esetben TILOS a belépés!

- Papucs használata a strand területén minden esetben kötelező!

 
A Miskolctapolcai Strandfürdő Házirendje
 
Fürdőrészlegek:
 • Strand:
 • 50m úszómedence
 • Élménymedence
 • Játszótér
Wellness:
 • Wellness medence
 • Hidromasszázs medence
 • Herbálszauna
 • -Magmaszauna
 • Relax TV-s infraszauna
 • Sókamra
 • Jégkamra
 • Gőzkamra
 • Masszázs
 • Fitness
 • Wellness bár
a továbbiakban : Fürdő
 
Figyelem: tájékoztatjuk a fürdővendégeket, hogy a fürdőjegy megvásárlásával illetve a fürdőszolgáltatások bármelyikének igénybevételével ezen Házirend szabályainak betartása is kötelezővé válik a Vendégek számára, aki az abban foglaltakat megsérti vagy a figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
 
A strandfürdő területén elektronikus kamerarendszer működik, amelynek tényét a belépő (napijegy, bérlet, kupon, voucher) megvásárlásával a Vendég tudomásul vesz!
 
ÜZEMELTETŐ:
Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
 
TULAJDONOS:
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.
 
FELÜGYELETI SZERVEK:
Miskolc Város Jegyzője
3525 Miskolc, Városház tér 8.
 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve
3510 Miskolc, Meggyesalja u.12.
 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
3525 Miskolc, Városház tér 8.                                                                                                                                 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. A Házirend a Miskolctapolcai Strandfürdő egész területére vonatkozik.
2. A Strandfürdő, szauna-park, wellness és fitness részlegek igénybevétele csak e jelen Házirend szabályainak betartásával történhet, annak megsértőitől a fürdő vezetője és dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják.
3. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kultúrált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani. 
4. A fürdő üzemeltetése során tevékenységét
„A közfürdők létesítéséről és működéséről” szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, és
„A közfürdők létesítéséről és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről”
szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.
 
5. A fürdőüzem köteles biztosítani:

a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét

a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását

a szűrő forgatóval üzemelő medencéknél, azt, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és csíramentesség szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen.

a medencék napi ürítését követően azoknak, illetve az üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló helyiségek előírt takarítását, és fertőtlenítését.

az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket.

a Vendégek rendelkezésére bocsátani csak az előírásoknak megfelelően előkészített medencéket lehet. A medencék leürítését csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni.

a nem teljesen feltöltött medence nem bocsátható a Vendégek rendelkezésére.

6. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelhet.
 
7. A térítéses szolgáltatások díjszabását a pénztáraknál kell kifüggeszteni.
 
8. A szolgáltatásokat csak megfelelő képesítéssel rendelkező fürdő alkalmazott végezheti.
 
9. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, világtalanok és a mozgáskorlátozottak.
 
10. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet ellenében történhet.
 
11. A szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 
12. A fürdőt betegségben, különösen bőrbetegségben szenvedő, illetőleg sérülést szenvedett látogatók nem vehetik igénybe. Undort keltő bőr, illetve más betegségben szenvedők, illetve nyílt sebbel rendelkező látogatók a fürdő szolgáltatásait nem vehetik igénybe. Ha a vendég a fenti előírásokat nem tartja be, a fürdő alkalmazottja pl. uszodamester, műszakvezető, stb. jogosult a szolgáltatás további nyújtását megtagadni.
 
13. Azon vendégek, akik erősen mozgássérültek, önellátásra nem képesek segítő személyt is igénybe kell venniük belépőjegy ellenében. A mozgássérült a fürdőszolgáltatást saját felelősségére veheti igénybe.
 
14. Ittas, kábító, vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személy a fürdő területére nem léphet be, illetve nem tartózkodhat bent, tőle a szolgáltatást a fürdő dolgozója köteles megtagadni, és őt a biztonsági szolgálat munkatársával kivezettetni.
 
15. A fürdő területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel tartózkodhat.
 
16. 10 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket.
 
17. A fürdőmedencék, wellness, szauna-park csak fürdőruhában vehető igénybe. A strandfürdő területén a topless viselet nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térdfölé érő fürdőnadrág. Fürdőruha nélkül még gyermek sem tartózkodhat a fürdő területén. 4 éves kor alatt fürdőruha vagy úszópelenka használata kötelező.
 
18. Az úszómedencét csak úszni tudók, vagy úszásoktatásban részesülők felügyelettel vehetik igénybe.
 
19. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének – és a medencetér tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért az uszodamester valamint az úszómester a felelős.
 
20. A fürdővendégek a medencénél kötelesek az uszoda –és úszómester utasításait maradéktalanul betartani.
 
21. Viharveszély esetén az úszómester köteles a vendégeket felszólítani a medencékből való távozásra.
 
22. A tisztaságra mindenki a legnagyobb gonddal tartozik ügyelni. Hulladékot, papírdarabokat a fürdő területén szétdobálni, a fürdővizet szennyezni, szennyező anyagokat a vízbe beengedni szigorúan tilos! A WC-k rendeltetésszerű használata és annak tisztán tartása- tisztaságának megóvása – mindenkire nézve kötelező.
 
23. Kérjük,  legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 
24. A szauna- park, wellness, fitness részlegek külön megvásárolt belépőjegy ellenében vehetők igénybe.
 
25. A strand területén üzemidőben 9:00 óra utáni eseti szállítások csak fürdővezetői engedéllyel történhetnek az arra kijelölt dolgozó kíséretével.
 
26. Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a fürdőt üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. a kár megtérítését követelheti.
 
27. A fürdő területén dohányozni csak a kijelölt, táblával jelzett helyen szabad. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan tilos. Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni. Dohányzásra a 2012. január 1-től hatályba lépett 1999.évi XLII. törvény módosítása a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályai vonatkoznak.
 
28. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező.
 
29. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása kötelező a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében.
 
30. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt.
 
31. A fürdőben való tartózkodás idejének pontos betartása kötelező. A medencezárás 30 perccel a fürdő zárása előtt, melyről a bejáratoknál és a hangosbemondó útján a vendégeket tájékoztatni kell.
 
TILOS:
A fürdő területére fegyvert, mérgező anyagot vagy egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot és eszközt behozni, továbbá azt a kabinokban elhelyezni
A fürdő medencéiben, és azok közvetlen közelében étkezni, dohányozni, italt fogyasztani, szemetelni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni
A medencébe törékeny tárgyat ( üvegpoharat, stb.), vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
Az úszómedencébe labdát, gumimatracot vagy bármely egyéb játszóeszközt, felszerelést, oda nem való tárgyat bevinni
a medencéket előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni
papucsot a medencébe vinni, rácsra rakni
utcai cipővel zuhanyzóba menni
a medence lépcsőlejáratát elfoglalni
a medencék vizébe oldalról beugrálni – kivéve a versenymedence rövid oldalán lévő startköveket – mások nyugalmát zavarni és a medence használatban veszélyeztetni
nekifutásból, helyből előre – és hátra szaltót ugrani
a fürdő területére állatot bevinni, kivételt képez az őrkutya ill. a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, ill. az ott tartózkodó állatokat (macskák, galambok) etetni
a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, a szolgáltatást igénybe vevő fürdő látogatóival, ill. a strand dolgozóival szemben az együttélés általánosan elfogadott szabályait megsérteni
a naturista napozás a strandfürdő területén
a fürdő medencéinek, lábmosóinak használata utcai ruházatban
a fürdő egész területén hajat festeni és vágni, borotválkozni, kéz és lábkörmöt ápolni, fogat mosni
a gépházban illetéktelen embereknek tartózkodni
a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve szolgálati járműveket)
tüzet rakni, sátrat építeni, rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy másokat zavarjon
a túlfolyó rácson tartózkodni, és ráülni
víz alatti fúvókákat eldugaszolni, eltulajdonítani
fedett medenceterekben utcai cipőben közlekedni
 
II.   ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS
32. Pénztárnyitás a fürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőzően 60 perccel történik.
33. Nyitva tartás:
 
nyári/szezonális időszak ( május 01.-augusztus 31.)
               Strand:                                                9:00-19:00
           Wellness: hétköznap                              9:00-21:00  
                            hétvégén és ünnepnapon      9:00-21:00
                           
              Fitness: hétköznap                              7:00-21:00
                            hétvégén és ünnepnapon      9:00-21:00
 
szezonon kívüli időszakban
                        Strand:                                       zárva
                        Wellness: hétköznap                  9:00-21:00
                        Fitness:     hétköznap                 7:00-21:00
                        hétvégén és ünnepnapon           9:00-21:00
                        Étterem:                                      11:00-21:00 a l la carte
 
34. a fürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő szünnapokat a napi sajtóban illetve a fürdő saját területén kell közzétenni.
 
35. A nyitva tartást a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány, vízszennyezés, rendkívüli időjárás, stb.), melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában azonnal közölni kell.
 
36. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, szezonalitásnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre, és csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
 
37. A vendég köteles a fürdő területére történő belépéskor aktiváltan átadott beléptető óra elvesztése esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott forint értékben megtéríteni.
 
38. A fitness és a masszázs szolgáltatások igénybevételekor a vendég felelősségvállalási nyilatkozatot ír alá.
 
39. A beléptető óra másra nem ruházható.
 
40. 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermekcsoport pedig csak felnőtt kísérővel léphet a fürdő területére.
 
41. Kedvezményre jogosító feltételek:
 
4 év alatt ingyenes
4-18 év között, valamint a nappali tagozatos tanuló diákigazolvány felmutatásával
csoport: 15 fő felett
család: minimum 3 fő esetén
írásos megállapodás alapján kiadott kuponok (pl. HungaryCard, stb.)
Hello Miskolc kártya, MiskolcPont kártya
 
42. Kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kellmutatni.
 
43. Az üzemidőn túli a fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
 
44. a Vendégnek lehetősége van a beléptető órára készpénzzel egyenleget feltölteni, melyet a Miskolci Fürdők Kft. által a Fürdő területén üzemeltetett vendéglátó egységek szolgáltatásaira tud felhasználni.
 
45. a bérlet megváltásával a Vendég tudomásul veszi, hogy a 10 alkalmas bérlet felmutatásával 1fő/nap belépésre jogosít.
 
46. a névre szóló bérletek azonosításához a Vendég köteles a személyazonosságát igazoló dokumentum bemutatására.
 
47. a szabadtéri medencék szezonon kívüli időszakban történő üzemeltetése időjárás függő
 
III. VENDÉGEK ÉSZREVÉTELEI
 
48. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, és a főépület recepcióján áll a vendégek rendelkezésére.
 
49. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző dolgozó magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében.
 
50. A bejegyzést a fürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 
51. A vendég panaszával közvetlenül fordulhat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjéhez (3530 Miskolc, Városház tér 8.)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelőség miskolci Kirendeltségéhez (3530 Miskolc, Városház tér 1.)
 
IV.   EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:
 
52. A fürdő üzemideje alatt elsősegélynyújtásban képzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélynyújtó helyet külön felirattal és jellel kell jelölni.
 
53. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó ill. orvos kihívásáért (akkor is ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester illetve úszómester a felelős.
 
54. A sérülésről a fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.
1. A Miskolctapolcai Strandfürdő rendelkezik felelősségbiztosítással.
 
V. TALÁLT TÁRGY, ÉRTÉKŐRZÉS 
 
55. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a Miskolctapolcai Strandot üzemeltető Miskolci Fürdők Kft nem vállal felelősséget.
 
56. A vendégek csomagjaikat a főépületben található értékmegőrzőben helyezhetik el, melyért az üzemeltető társaság a vendég távozásáig felelősséget vállal.
 
57. A fürdő területén megtalált tárgyakat a főépület recepcióján a „Talált tárgyak naplója”-ba történő bejegyzés mellett adják le a vendégek.
 
58. A talált tárgyat a recepciós, a „Talált tárgyak naplója”-ba történő bejegyzés mellett adhatja vissza a igazolt tulajdonosának.
 
59. A talált tárgyakat 30 napig őrizzük.
 
60. Az öltözők használata kötelező, az erre a célra kialakított szekrényekben, kabinokban, vagy vállfás megőrzőkben.
 
61. Az öltözőszekrényeket, kabinokat a vendég nyitja és távozáskor zárja is azt. A vendég köteles meggyőződni a zárak megfelelő működéséről. Azok rendeltetésszerű használata az öltözőhelyek biztonságos kezelését szolgálja.
 
62. A ruhatárban kiadott bilétát, mindenki köteles magával vinni. Lábbeliket nejlon szatyorba rakva kell átadni a ruhatárosoknak. Biléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerint pótdíj fizetendő.
 
VI. WELLNESS  (SZAUNA-PARK, FITNESS, WELLNESS- ÉS HIDROMASSZÁZS MEDENCE) 
 
1. A wellness medence, szauna-park, fitness részlegek csak érvényes belépő meglétével vehetők igénybe, a szolgáltatási díj megfizetésével.
 
2. A szauna-park elemeinek üzembiztonságáról a kezelőszemélyzet gondoskodik.
 
3. A szauna-park elemeinek szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég felkérésére köteles ismertetni.
 
4. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
 
5. A wellness szabályait megsértő, vagy a mások nyugalmát megzavaró vendégek, a kezelőszemélyzet felszólítására, visszatérítési kötelezettség nélkül el kell, hogy hagyják a területet.
 
6. Fürdőruha, vagy fürdőlepedő használata nélkül, meztelenül nem vehető igénybe a szauna-szolgáltatás.
 
7. A szolgáltatásárak kihelyezése a fürdő főpénztárai előtt kötelező.
 
8. A wellness szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 
9. A wellness részleg területén 14 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak! A szaunázás 14 éves kor alatt – egészségügyi okokból – nem megengedett.
 
10. A wellness részleg területén labdázni, a vízbe gumimatracot bevinni tilos!
 
11. Wellness részlegünk szolgáltatásainak igénybevétele előtt – higiéniai okok miatt – a zuhany használata kötelező!
 
12. A wellness és fitness centrum teljes területére étel és ital behozatala szigorúan tilos, csak a helyben vásárolt termékek fogyasztása engedélyezett.
 
13. A szaunák és a kabinok használati útmutatóját azok bejáratánál találják kedves vendégeink. A szauna valamennyi egységében lepedő vagy törölköző használata kötelező! A szauna belépőjegyet és bérletet, valamint a szauna szolgáltatást tartalmazó kombinált jegyeket, bérleteket igénybevevő fürdővendég díjmentesen jogosult a Fürdő által biztosított fürdőlepedő használatára.
 
14. A szaunákban, kabinokban sajtóterméket, törékeny tárgyat, élelmet, szeszesitalt és egyéb, a szolgáltatáshoz nem szorosan kapcsolódó tárgyat bevinni tilos!
 
15. A szaunában a Vendég viselkedésével és mozgásával a másik Vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
 
16. A szaunák és kamrák igénybe vétele záróra előtt 30 perccel fejeződik be.
 
17. Utcai öltözetben és utcai cipőben a szauna terekbe belépni TILOS!
 
18. A szaunákban és annak előterében étkezni, szeszes italt fogyasztani, valamint ezeket akár csak bevinni szigorúan TILOS!
 
19. A szaunákban rosszullét esetén a Vészjelző csengő használata biztosított.
 
20. A fitness teremben kizárólag megfelelő végzettségűek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 
21. A fitness teremben 4 éven aluli gyermek nem tartózkodhat. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
 
22. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 
23. A teremben edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően alkatának és erőnlétének megfelelően mindenki saját felelősségére használhatja.
 
24. A fitness teremben a gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetben, az eszközöket a rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 
25. A teremben az eszközök használatát a személyi edzők segítik és ellenőrzik.
 
TILOS szaunázni
Lázas betegségben, akut izületi gyulladásban szenvedőknek
Visszérproblémákkal küzdőknek, bizonyos hormonbetegségekben szenvedőknek
Szív- és keringési rendellenesség, vesebetegség esetén
14 éves kor alatt
Alkoholos állapotban
 
VII. HANGOSBEMONDÓ:
 
1. A hangszórón a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást, közérdekű felhívást, fontos üzenetközvetítést, vagy a szerződött partnerek reklámanyagait szabad közölni.  
 
2. A hangosbemondót csak olyan hangerővel szabad működtetni, hogy a vendégek nyugalmát, pihenését ne zavarja.
 
3. A kellemes, hangulatos zene szolgáltatása megengedett. Az üzemeltető – amennyiben tevékenységi jogköre engedi – hangos reklám szolgáltatásra jogosult.
 
VIII. KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI TEVÉKENYSÉG:  
 
A fürdőben a kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet saját dolgozóink végzik.
 
kereskedelmi egység: Ajándékbolt
 
vendéglátóipari szolgáltató: Panoráma Étterem
 
 
IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Azt  a személyt, aki a HÁZIREND-ben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. Ismétlődő vagy súlyos esetben az elkövető személye hosszabb időre is kizárható a szolgálatatást igénybevevők köréből.
 
2. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott (fürdővezető, műszakvezető, étteremvezető, stb.) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 
3. A HÁZIREND-et a fürdő pénztárában teljes terjedelemben kell a fürdővendégek rendelkezésére tartani, és jól látható helyen kell kifüggeszteni.
 
4. A fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a fürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll. (Miskolci Fürdők Kft üzemeltető)
 
 
A Miskolctapolcai Strandfürdő felügyeleti szervei:
o Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér. 8. 
o B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3501 Miskolc, Meggyesalja u.12.)
o a lakóhelye, illetve a vállalkozása székhelye szerint illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya
      A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják:
 
Panasz esetén lehetőség van a lakóhelye szerinti Megyei Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségeit itt találhatják:
 
 
A vendég panaszával szóban vagy írásban közvetlenül fordulhat:
Szabó Milán, műszakvezető, 3519 Miskolc-Tapolca, Aradi sétány 1., tel: 06-46/560-033 e-mail: muszakvezeto.ts@miskolcifurdok.hu
Bodzánné Székely Éva, műszakvezető, 3519 Miskolc-Tapolca, Aradi sétány 1., tel: 06-46/560-033 e-mail: muszakvezeto.ts@miskolcifurdok.hu
Miskolci Fürdők Kft ügyvezetőjéhez, Koreny György  E-mail: koreny.gyorgy@miskolcifurdok.hu Tel.: +36-46/503-182
Miskolc MJV Önkormányzat jegyzőjéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 8., tel: 06-46 512 709, 
Az illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztályához (BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal: Cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 23., Telefonszám: +36 46 795 600, e-mail: jaras.miskolc@borsod.gov.hu )
 
A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeit itt találhatják:
            http://jarasinfo.gov.hu
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (3501 Miskolc, Meggyesalja u.12.)
Az illetékes Megyei Békéltető Testülethez (A BAZ Megyei: 3525 Miskolc, Szentpáli u.1.sz. Telefonszáma: (46) 501-091,501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu: ( A Miskolci Fürdők Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének, azt nem fogadja el kötelezőnek.) A békéltető testületek elérhetőségeit itt találhatják: